Logopedische Praktijk Elise Jacobs

Leerstoornissen

Dyslexie


Dyslexie is een leerstoornis die tot uiting komt bij het lezen en/of schrijven. Het is een hardnekkig probleem waarbij het lezen of het schrijven zeer moeilijk is. Het automatiseren van lezen en/of schrijven loopt dus moeilijk, en ondanks grote inspanningen blijft de letter- en woordherkenning moeizaam verlopen. We kunnen binnen dyslexie een onderscheid maken tussen twee soorten lezers. Er zijn radende lezers en spellende lezers. Radende lezers lezen op een goed of te snel tempo maar maken, door het snelle leestempo, vaak leesfouten. De spellende lezers hebben een te traag leestempo omdat ze nog veel tijd nodig hebben om de woorden en zinnen te analyseren. Ze maken minder fouten. Sommige kinderen hanteren zowel een radende als spellende leesstijl.

Wanneer het probleem zich uitsluitend tot het schrijven beperkt, spreken we van 'dysorthografie'. Kinderen met dysorthografie hebben moeite met het schrijven van zowel hoor-, regel -als onthoudwoorden. Spellingsregels worden moeilijk geautomatiseerd.


Dyscalculie


Dyscalculie is een leerstoornis die tot uiting komt bij het rekenen. Het is een hardnekkig probleem waarbij het rekenen zeer moeilijk gaat. Het automatiseren van verschillende rekenvaardigheden- en strategie├źn verloopt moeizaam, ondanks grote inspanningen. Kinderen kunnen problemen hebben met hoofdrekenen, inzichtelijk rekenen en problemen met rekentaal. Het snel en juist oplossen van optel- en aftreksommen, maal- en deeltafels, cijferoefeningen, rekenvraagstukken, het bedenken van oplossingsstrategie├źn,... is moeilijk. Deze kinderen blijven vaak gebruik maken van simpele procedures (vb. lang op de vingers tellen) en ze maken veel fouten bij een stapsgewijze aanpak. Daarnaast hebben ze soms problemen met de volgorde van de stappen die ze moeten nemen bij een bepaalde strategie en kunnen ze geen associaties maken met eerder opgedane kennis. Ze hebben problemen met de plaats van getallen en maken veelvuldig omkeringen van getallen (vb. 43 ipv 34).