Afwijkende mond- en slikgewoonten

Afwijkende mondgewoonten of myofunctionele stoornissen zoals duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken kunnen een foutieve tongligging veroorzaken of in stand houden. Andere mogelijke gevolgen ervan zijn een verstoorde articulatie of ook kaak- en tandstandvergroeiingen. Vaak is er dan een orthodontische behandeling nodig om deze kaak -en tandenstand terug te verbeteren, maar deze heeft pas ten volle nu als ook de myofunctionele problemen worden opgelost.